Laddar
E1
E2
E4
E3

Mecka - en global korsväg

Mecka är en modern miljonstad. En stad som länge varit en av världens centrala korsvägar. Platsen har varit ett centrum för handel och möten för människor från hela den muslimska världen.

Meckavägarna var viktiga för att binda ihop världen Från Gambia i väst till Kina och Indonesien i öst har vägar lett till Mecka. Längs dem har också många som inte varit muslimer rest och handlat, även om de inte fått komma hela vägen in i Mecka.

Varor, hantverkskunnande, kontakter och idéer har här korsat kontinenter.

MonterE