Laddar

fetisch

Reproduktion av kraftföremål i form av två porträtt av profeten André Matswa. Föremålet överlämnades på 1940-talet av en Matswa-anhängare till Pastor Ndondou Daniel vid den svenska missionsstationen Ngouedi.

Högra fotot föreställer Matswa som militär och är troligen autentiskt, den vänstra bilden visar Matswa som barn i samtal med Jesus.

Profetrörelserna var å ena sidan väldigt moderna och ställde politiska krav som självstyre från européerna och ekonomisk utveckling. André Matswa hade bott i Europa och inspirerats av antikoloniala tänkare som Leopold Senghor och Marcus Garvey. Den koloniala administrationens reaktion var hård och brutal: André Matswa fängslades och torterades till döds i Brazzaville år 1942. Å andra sidan var rörelserna djupt religiösa: medlemmarna menade att döda profeter skulle återuppstå och skapa ett evigt kungadöme.

Finns i monterdelKorsvägar 1 Zon D3
bakåt
visa var