Laddar
A1
A2
D
A3
A4
E
C
B
F
G

Korsvägar

Korsvägar är knutpunkter och kontaktzoner – platser där vi kompromissar, bildar koalitioner eller hamnar i konflikt.
Här utforskar vi samlingarna utifrån olika perspektiv på korsvägar. Tidsepoker och geografiska områden korsas och blandas. Det handlar om världsbilder, förändring, föreställningar, färdvägar, mötesplatser och demokrati.
Olika vägar vävs samman. De förgrenar sig och mynnar ut i andra sammanhang, bildar nya former eller försvinner från historien.
till monter
MENY
stäng info